سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اسلامی – آزمایشگاه پردازش اطلاعات- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم صیادیان –

چکیده:

تبدیل گفتار، یکی از روش های موثر برای تغییر گوینده در بیان یک عبارت گفتاری می باشد. در این تحقیق از مدل GHM برای تحلیل و سنتز و همچنین از روش انطباق زمانی DTW برای طراحی توابع تبدیل جفت واجهای متناظر دو گوینده استفاده می شود. همچنین به منظور کاهش خطا، از تبدیل های خطی موقتی وابسته به واج در مرحله یادگیری استفاده می گردد. با اصلاحات مناسب دیگری که در روش یادگیری و طراحی تبدیل های خطی مورد نیاز انجام گرفته است، به عملکرد قابل ملاحظه ای در مقایسه با روشهای رایج نائل شده ایم.