سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
امید بوشهریان – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
فتاح علیزاده – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روشی برای پیمانه سازی کد نرم افزار توسط یک الگوریتم مقید ژنتیکی خوشه بندی و با هدف افزایش کیفیت نرم افزار مطرح شده است. هدف از طرح این الگوریتم، استخراج ساختار پیمانه ای بهینه از متن کد برنامه ها است. برای پیمانه سازی کد، علاوه بر دو معیار ماکزیمم چسبندگی درونی و حداقل اتصال بین خوشه ها، سه معیار اصلی دیگر در این مقاله مطرح و حاصل در قالب توابع نوین جریمه یا در اصطلاح پنالتی مطرح شده است. در این توابع جریمه، توزیعی نرمال برای فاصله جوابهای غیرقابل قبول در یک جمعیت ژنتیکی از ناحیه قابل قبول، در نظر گرفته شدهاست. واریانس این تابع توزیع نرمال به صورت پویا و مطابق با نسبت جمعیت قابل قبول، تغییر می کند. ابزار طراحی شده برای خوشه بندی مقید نرم افزار، این امکان را فراهم می آورد که کاربر انواع محدودیت ها را به همراه میزان اهمیت نسبی آنها به سادگی و در زمان اجرا، بر الگوریتم خوشه بندی اعمال نماید.