سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل آتش جامه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندس ارشد پروسس پالایشگاه گاز سرخون
صمد رحیمی – کارشناس مهندسی شیمی – رئیس مهندسی و خدمات فنی پالایشگاه گاز سرخون و قش
علی ذاکری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندس احتراق سوخت و انرژی پالایشگاه گاز سرخ
غلامرضا بهمن نیا – معاون عملیات – شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

چکیده:

نقص های مکانیکی در توربین های گازی و کمپرسورهای گاز می تواند از طریق آلودگی گاز ورودی به محفظه احتراق که دارای آلاینده های مایع (Aerosol) و جامد می باشد، منتج شود. محافظت ازتوربین های گازی با نصب فیلتر کوالیسرهای گاز – مایع با بازده زیاد می تواند انجام پذیرد که باعث کاهش هزینه های تعمیراتی، افزودن مدت زمان بین بازرسی ها و تعمیرات اساسی و نداشتن شات دان (Shut down) اضطراری شود. جهت افزودن راندمان توربین های گازی پالایشگاه گاز سرخون سه دستگاه فیلتر کوالیسر طراحی و نصب گردید. با انجام اقدام اصلاحی فوق ضمن جلوگیری از بروز شات دانهای ناخواسته باعث پایدار نمودن بهره برداری توربین گردید. با توجه به کاهش هزینه های تعمیراتی، مقدار ۱۵۹۸۰۰۰۰ ریال در پنج سال صرف جویی اقتصادی به همراه داشته است. مضافا ریسک از کار اندازی کلی پالایشگاه بمیزان ۵۰ درصد از میان دو توربین آماده بکار هنگام قطع برق پالایشگاه در زمان تعمیرات توربین کاهش می یابد.