سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله امیری – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، بلوار دانشگاه، شاهرود
حمید هراتی زاده – انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ، لینشوپینگ، سوئد
پراولاف هولتز – انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ، لینشوپینگ، سوئد

چکیده:

در این گزارش تاثیر عملیات حرارتی سریع بر خواص اپتیکی چاه کوانتومی یگانه InGaNAs با استفاده از طیف نمایی فتولومینسانس بررسی شده است . عملیات حرارتی ( آنیل ) روی نمونه ها باعث کاهش کرنش ایجاد شده توسط نیتروژن در ساختار می شود . همچنین اثر مدت زمان انجام عملیات حرارتی برای نمونه های دارای درصد متفاوتی از نیتروژن مورد مطالعه قرار گرفته است . برای تمام نمونه ها با انجام عملیات حرارتی یک جابجایی به سمت انرژیهای بالاتر ( شیفت آبی ) در پیک گسیلی مشاهده می شود، که مقدار آن برای نمونه با درصد نیتروژن بیشتر ، کوچکتر است . همچنین پهنای طیف گسیلی در نمونه های آنیل شده کاهش می یابد که نشانگر کاهش در افت و خیزهای پتانسیل ناشی از حضور نیتروژن با انجام عملیات حرارتی می باشد