سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین چاروسه –

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی اثر پیاد ه سازی سیستم تجارت الکترونیکی بر یکپارچگی زنجیره تأمین در شرکت بازرگانی دولتی ایران م یباشد. شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسؤولیت خرید، واردات، حمل و نقل، انبارداری و توزیع کالاهای اساسی از قبیل برنج، شکر، روغ ن خام، گندم، شیرخشک و کود شیمیایی در سطح کشور را برعهده دارد، برای غلبه بر مشکلات ناشی از در اختیار نداشتن، اطلاعات جامع، صحیح، دقیق و به موقع از فرایند عملیات بازرگانی خارجی و ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین، توسعه سیستم جامع تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده اس ت. بدین منظور پس از بررسی اهمیت مدیریت یکپارچه اطلاعات زنجیره تأمین و اثر تجارت الکترونیکی بر آن، با توجه بهر ه گیری ازرهیافت تولید نر م افزار RUP برای انجا م پروژ ه، فرایندهای مرتبط با اعضای زنجیره تأمین شرکت در قالب نمودارهایمورد کاربرد ارائه گردید.