سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیل افتخارنژاد – مجتمع فولاد مبارکه
احمد ساعتچی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق ازمایشهایی جهت بهبود شکل اخالهای غیرفلزی درزمینه فولاد X52 ازنوع API انجام شده است شکل اخالها مستقیما روی خواص مکانیکی مقاومت به خوردگی تحت تنش و شرایط ریخته گری و نوردی تاثیر می گذارد ازانجایی که اخالهای کروی یا گلوله ای درزمینه فولاد و توسط تاثیر عناصری مثل کلسیم یا عناصر نادرخاکی به وجود می آیند دراین تحقیق عملیات افزودن کلسیم به ذوب حین تخلیه ازکوره انجام گرفت بررسی و ازمایشهای روی ۳ ذوب X52 تولید شده توسط کوره قوس الکتریکی به ظرفیت ۱۸۰ تن دمش ارگن و ریخته گری تختال به ضخامت ۲۰۰ میلیمتر و عرض ۱۵۵۰ میلیمتر انجام شد ازمایشهای انالیز شیمیایی بررسی ماکروسکوپی اخالهای شمشهای تولیدی خواص مکانیکی کششی ضربه دردمای پایین سختی متالوگرافی و شناسایی اخالها روی تمام ورقهای تولیدی انجام گرفته و میانگین داده های بدست آمده باهم مقایسه گردیدها ست که درنهایت روش پیشنهادی افزودن کلسیم حین تخلیه جهت تولید ذوب شماره ۵۳۰۹۶۹ و کنترل شکل آخالهای سولفیدی و آلومینایی مورد نقد و بررسی قرارگرفته است عملیات فوق درکاهش خواص مضر آخالهای الومینایی و سولفیدی بسیارمفید بوده و علاوه برتصفیه ذوب ازاکسیدهای ذکر شده باقیمانده اخالهارادرشکل کروی مناسب ایجادکرده و جلوی تاثیر منفی آنها روی خواص مکانیکی نورد گرم خوردگی و خواص حین جوشکاری گرفته میشود