مقاله افسانه تعليم و تربيت: مطالعه موردي يک مدرسه به روش خبرگي و نقادي تربيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي آموزشي از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: افسانه تعليم و تربيت: مطالعه موردي يک مدرسه به روش خبرگي و نقادي تربيتي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خبرگي و نقادي تربيتي
مقاله فرآيند ياددهي
مقاله يادگيري
مقاله دختران پايه چهارم ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشمشيري مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر که با هدف شناخت فرايند ياددهي – يادگيري و زندگي تحصيلي دانش آموزان دختر پايه چهارم دوره ابتدايي در شهر تهران انجام پذيرفته، مطالعه اي کيفي است که از روش ارزشيابي «خبرگي و نقادي تربيتي» ارايه شده توسط «آيزنر» بهره گيري نموده و چهار مرحله توصيفي، تفسيري، ارزشيابي و مضمون يابي را در بر گرفته است. در پژوهش حاضر دو کلاس پايه چهارم مورد مشاهده و مقايسه قرار گرفته است. جهت جمع آوري اطلاعات از ابزارهاي مشاهده فرايند ياددهي يادگيري و تعاملات مدرسه اي، مصاحبه با مدير و معاون مدرسه، نيز معلمان و دانش آموزان پايه چهارم، پرسشنامه باز پاسخ معلمان پايه چهارم، تصويربرداري و ضبط تعاملات گفتاري استفاده به عمل آمد. برآيند مشاهدات حکايت از آن دارد که بين وضع موجود فرايند تعليم و تربيت و وضع مطلوب آن فاصله و شکافي عظيم حاکم است.