مقاله افغانستان هارتلند آسيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۴ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: افغانستان هارتلند آسيا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افغانستان
مقاله هارتلند
مقاله اشغال نظامي افغانستان
مقاله جنگهاي داخلي افغانستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت نيا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افغانستان، مركز كانوني آسيا، داراي موقعيت ژئوپولتيكي و ژئواستراتژيك بسيار بااهميتي است. بنابراين، اين كشور به رزمگاه قدرتمندان دنيا بدل شده است. در اين مقاله، نگارنده موقعيتهاي ژئوپولتيكي اين كشور را بررسي مي كند و نيز به اشغال افعانستان از سوي نيروهاي نظامي بيگانه، در خصوص اينكه چگونه اين كشور در سال ۱۹۷۹ به اشغال روسيه درآمد، مي پردازد.
علاوه بر اين، نگارنده به توضيح اين نكته مي پردازد كه چگونه هدف افغانها، يعني مقابله با دشمنان خارجي و داشتن كشوري مستقل، به موقعيتي خلاف انتظار، يعني برادركشي بدل شد. همچنين، نگارنده به دلايلي كه موجب دخالت شماري از كشورهاي بيگانه در امور داخلي و خارجي افعانستان شده است، اشاره مي كند.