سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا جوانشیر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ابراهیم راستاد – دکترای زمین شناسی اقتصادی
احمدرضا ربانی – دکترای مهندسی نفت
بهروز مهری – کارشناس ارشدزمین شناسی اقتصادی

چکیده:

در منطقه کوه بنان – بهاباد تعداد زیادی کانسار و نشانه معدنی روی و سرب وجوددارد این کانسارها عمدتا در سنگهای رسوبی کربناته ( دولومیت و آهک) پالئوزوئیک فوقانی – تریاس – کرتاسه با ویژگی نسبت سرب / روی بیشتری قرار دارند. معدن متروکه احمد آباد بنه انار واقع در شمال خاور ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ اسفوردی یکی از حدود ۴۰ کانسار و نشانه معدنی دراین منطقه است که در آن کانی سازی روی و سرب در افق کربناته تریاس میانی سازند شتری همراه با مولیبدن دیده می شود.