سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کریمی – بخش زمین شناسی – دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – بخش زمین شناسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانسار سلستیت تخجیر کوه ورامین با مختصات جغرافیایی َ۳۵ ۳۴ درجه سانتی گراد شمالی و َ۴۲ ۵۲ درجه سانتی گراد شرقی در ۱۹۵ کیلومتری جنوب شرق تهران و ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرق ورامین واقع می باشد. این کانسار در زون ایران مرکزی در حوضه کویر بزرگ در یک رشته کوهستانی با روند شمالشرق جنوب غرب قرار دارد. در بخش شمالی این زون در حاشیه کویر، ذخایر بزرگی از سلستیت از قبیل کانسار سلستیت طلحه، شکر آب، سیاه کوه، ابردژ و گرمسار وجود دارد. در منطقه مورد مطالعه سازندهایی با سن پرمین تا سازند قرمز فوقانی رخنمون دارند. سنگ در بر گیرندهکانسار واحد های تحتانی سازند قم، با سن الیگومیوسن می باشد. این سازند در منطقه معدنی حدود ۳۰۰ متر ضخامت دارد و شامل آهک ارگانودتریک ، آهک ماسه ای ، آهک ارگانیک سلستیت دار، آهک اولومیتی آهکی جلبکی، آهک رس دار، گچ، سیلستیت ، مارن، آهک نازک لایه و آهک ضخیم لایه می باشد. کانسارنخجیر کوه در یال شمالی طاقدیس معدن واقع می باشد. یال جنوبی طاقدیس مذکور تحت تاثیر چند گسل امتداد لغز و معکوس با روند عمومی شمالشرق – جنوب غرب قرار گرفته و خردشدگی شدید باعث تسهیل فرسایش آن شده است. در هسته طاقدیس واحدهای سنگی با سن پالئوزوئیک فوقانیو مزوزوئیک رخنمون پیدا کرده اند.