سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کسری اصفهانی – محقق مستقل و دانشجوی دکترای ژنتیک مولکولی
محمدحسین صنعتی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

همسانه سازی انسان موضوع بسیار بحث انگیزی می باشد که همواره غیر از جنبه های علمی آن، جنبه های اخلاقی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آن نیز مورد توجه بوده است. در این مقاله تحلیلی ضمن بررسی روند بروز واکنشهای جهانی به همسانه سازی انسان و دیدگاههای موجود در این رابطه ، واکنشهای داخلی با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه ها و نظرات علمای مذهبی بامراجعه حضوری خدمت مراجع مذهبی ارائه شده است.