مقاله اقتباس و تضمين آيات قرآن در تاريخ جهانگشاي جويني (عنوان عربي: اقتباس الآيات القرآنيهة وتضمينها في تاريخ جهانگشا للجويني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآني (فدك، فصلنامه دين پژوهي و كتابشناسي قرآني) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: اقتباس و تضمين آيات قرآن در تاريخ جهانگشاي جويني (عنوان عربي: اقتباس الآيات القرآنيهة وتضمينها في تاريخ جهانگشا للجويني)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله اقتباس
مقاله تضمين
مقاله تاريخ جهانگشا
مقاله نثر فني (كليد واژه عربي: القرآن
مقاله الاقتباس
مقاله التضمين
مقاله تاريخ جهانگشا
مقاله النثر الفني)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از رايج ترين شيوه هاي بهره گيري از آيات قرآن در نثر نويسندگان، اقتباس و تضمين است. تاريخ جهانگشاي جويني که يکي از برجسته ترين متون نگارش يافته به نثر فني است از اين شيوه بسيار بهره برده است. در اين مقاله ضمن اشاره به تضمين و اقتباس و اغراض آن در تاريخ جهانگشا انواع آن را نيز از نظرگاههاي متفاوت بررسي ميکنيم.
يکي از مواردي که در اين نوشته مورد توجه قرار گرفته جايگاه دستوري آيات قرآن در جملات است. از اين منظر آيات قرآن به عنوان رکن تکميل کننده جمله از جهت دستوري گاه نقش مفعول، مضاف اليه، صفت، مسند و مانند آن را ايفا مي کنند. در اين اثر، نويسنده به گونه اي هنرمندانه از آيات قرآن از سويي براي غناي معنايي و از سوي ديگر به منظور زيباسازي فضاي کلام و نماياندن هنر نويسندگي استفاده کرده است.