سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نجمه جلالیان – دستیار علمی، مدیریت صنعتی، دانشگاه پیام نور مرکزمهریز-یزد
نجمه دهقان منشادی – دستیار علمی، الهیات، دانشگاه پیام نور مرکز بافق-یزد

چکیده:

در گذر تاریخ، شیوه اقتصادی و معیشتی بیشتر جوامع تا رسیدن به اقتصاد سنتی و تک محصولی مراحل مختلفی را پیموده است انقلاب های صنعتی اول (صنعت نساجی و پوشاک) و دوم (صنعت نفت و پتروشیمی)، اقتصاد صنعتی را رقم زد و حال با حضور درآمدزایی خیره کننده، اقتصاد دانایی محور را باعث شده است. الگوی اقتصاد دانایی که از دانایی محوری فعالیت ها، پدیده توسعه یافتگی را بررسی می نماید به عنوان یک الگوی توسعه فراگیر قابل طرح است که برای تبیین فرآیند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. برای دست یابی به توسعه تلاش های بسیاری از لحاظ علمی و سیاست گذاری صورت گرفته است.