مقاله اقتصاد دانشي هند (الگويي براي توسعه پايدار در ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: اقتصاد دانشي هند (الگويي براي توسعه پايدار در ايران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد دانش بنيان
مقاله توسعه پايدار
مقاله جهاني شدن
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه به مفهوم تحول كيفي و گذار از دوره اي به دوره ديگر، مستلزم ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و … است. توسعه، فرايندي در هم تنيده و داراي ابعاد گوناگوني است. توسعه جهان آينده، مبتني بر اقتصاد دانش محور به زودي فراگير شده و شکل جديدي از رفتارهاي مدرن اقتصادي را در جامعه بشري به وجود خواهد آورد. اين مقاله با بيان توصيفي و روش کتابخانه اي سعي دارد ضمن تبيين جايگاه و اهميت دانش پايگي اقتصاد و نقش آن در حصول توسعه پايدار روند رو به بهبود و حرکت در مسير توسعه هند را مورد بحث قرار دهد که مي تواند به عنوان الگويي ارزشمند و قابل انجام براي رسيدن به توسعه در نظر گرفته شود. از جايي که در اين تحقيق مي خواهيم وجود رابطه بين دانش پايگي و توسعه پايدار را توصيف کنيم، روش تحقيق همبستگي مي باشد. با بررسي وضعيت هند به عنوان يک الگوي موفق در سال هاي اخير در زمينه دانش پايگي، معلوم مي شود که اين کشور راه درستي را انتخاب نموده و در اين زمينه به موفقيت هاي چشم گيري دست يافته است که اگر ايران نيز اتخاذ چنين برنامه هايي را در دستور کار خود قرار دهد، دست يابي به اين مهم امري ممکن و قابل حصول خواهد بود.