سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۵۰

نویسنده(ها):

حسن دانایی فرد – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دانش محوری رشته اصلی پیوند دهنده همه ارکان چشم انداز بیست ساله کشور است. در اینچشم انداز، دانش محور کردن اقتصادکشور در افقی بیست ساله مورد تاکید قرار گرفت است. خردمایه شکل دهی چنین اقتصادی، رشد اقتصادی و رقابت گری پایدار است.
از انجای یکه تولید، توزیع و بهره بردار یاز دانش ارکا اصی این نوع اقصاد بوده، اموزش عالی به عنوان بخشی از نظام علمی کشور، نقش کلیدی در بنیان گذاری و ارتقاء ان خواهد داشت. بی تردید ماهیت اشتغال در این نوع اقتصاد با اقتصادکشاورزی و نعتی متفاوت خواهد بود. هدف این مقاله پاسخ به پنج سوال زیر است: اقتصاد دانش محور چیست؟ عناصر شکل دهنده ان کدامند؟ چه الزاماتی را القا می کند؟ در اقتصاد دانش محور آموزش عالی و اشتغال چه وضعیتی به خود می گیرند؟ دولت برای پیوند دادن اقتصاد دانش محور، آموزش عالی و اشتغال چه تمهیداتی باید فراهم کند؟