مقاله اقتصاد سياسي رسانه و انتخابات: تئوريزه كردن نابرابري هاي انتخاباتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اقتصاد سياسي رسانه و انتخابات: تئوريزه كردن نابرابري هاي انتخاباتي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد سياسي رسانه
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله سرمايه داري جهاني رسانه
مقاله نابرابري هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي ميبدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در رويكرد اقتصاد سياسي، رسانه هاي گروهي بويژه در دوران انتخابات، معرف ارزش هاي حاکم و عامل انتقال آن محسوب مي شوند. در بسياري از موارد بويژه در دوران انتخابات، محتوا و توليدات رسانه هاي جمعي در خدمت منافع سياسي و اقتصادي صاحبان قدرت قرار مي گيرد و به اين ترتيب، تفاوت و نابرابري در دسترسي به رسانه هاي جمعي كه موقعيت هاي ممتاز بهره مندان برتر را در چنين شرايطي در پي دارد، خود مثالي از نابرابري در دسترسي به منابع است، يعني جايي كه محرومان از دسترسي به رسانه هاي جمعي نمي توانند در سطوح برابر و عادلانه به رقابت با كساني كه از اين رسانه ها بهره مند هستند بپردازند. در جمهوري اسلامي ايران نيز جايگاه و نقش بزرگ ترين و تاثيرگذارترين ابزار رسانه اي انتخابات طي سال هاي اخير (صدا و سيما) سبب شده است بسياري از مردم، مبناي تصميم گيري نهايي خود را جلسات گفتگو و مناظره نامزدها يا ديگر فرصت هاي تبليغي اي قرار دهند که رسانه ملي براي انتقال مستقيم پيام اين افراد به آحاد جامعه فراهم مي آورد.