سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حسین پوراحمدی – استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با گذار از دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی و بدلیل محوریت نظام اقتصاد سیاسی جهانی در عصر جهانی شدنو نقش آن در ساختار بندی امنیت جهانی و منطقه ای براساس منافع سرمایه داری جهانی توجه به مولفه های این نظام در ساختار نوین امنیت درخلیج فارس ضروری و کلید فهم تحولاتی است که دراین راستا ناظر بر آن هستیم.