سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سمیه معلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا لدین

چکیده:

شبکه کارتهای پرداخت فعالیت های موسسات مالی وبانکهای مختلف صادر کننده کارت ، پذیرندگانی که کارتها را می پذیرند و میلیونها مشتری که از این کارتها استفاده می کنند را هماهنگ می کند. این هماهنگی شامل تعیین کردن قیمت ها ، کارمزدهاو قوانین مختلف می باشد.بعنوان یکی از انواع کارت ، کارتهای اعتباری مزایایی را برای مشتری و پذیرنده کارت فراهم می کند که بوسیله دیگر وسایل پرداخت فراهم نمی شود.در این مقاله به جنبه های اقتصادی شبکه کارتهای پرداخت و بخصوص کارت اعتباری از دیدگاه صادر کننده ، پذیر نده و دارنده کارت پرداخته می شود.