سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامحسین مجتهد زاده –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] خود اتکائی شهر جدید یک نکته مهم به شمار می رود و تا موقعی که این مفهوم در مد نظر قرار نگیرد شهر جدید توسعه پیدا نخواهد کرد مگر آنکه درنزدیکی شهر، قرار گیرد. اثبات این نظریه که عوامل اقتصادی می توانند جذب جمعیت کنند یک نکته روشن است ولی می توان این مفهوم را به بحث گذاشت. در پاره ای از شهرهای جدید که در ایران اجرا شده اند به روشنی می توان دید که اگر ابزار تولید در نزدیکی آن شهر موجود باشد این عامل به توسعه شهر کمک می کند یا مانند : هشتگرد بود ن شهر قدیمی هشتگرد که صنعتی است، عوامل توسعه را در شهر هشتگرد فراهم ساخته است . هشتگرد قدیمی دارای کارخانه های صنعتی است که توسعه آنها ایجاد اشتغال در مرحله نخست به مسکن نیاز دارد و شهر جدید این واحدهای مسکونی را تولید می کند. هر اشتغالی در مجموع کارخانه کالائی را تولید می کند و یا به تولید آن کمک می کند و هر کالائی که تولید می شود ارزش افزوده ای پیدا می کند و در مقادییر بزرگ کالا همین ارزش افزوده ایجاد ثروت می کند و ثروت توسعه می آفریند بنابر این ایجاد اشتغال سرمایه گذاری در اقتصاد مبنای توسعه است. توسعه شهری جهات معینی دارد: توسعه شهرهای جدید معمولا با مشکلاتی مواجه می شود که اینگونه مشکلات در مرحله نخست به زمین شناسی و پستی لندی های زمین مربوط می شود . بودن گسل های زلزله اگر منطق باشیم توسعه را مختل و پر هزینه می داند بنابراین شهرهای جدید را در مناطقی بایدساخت که زمین از هر لحاظ مناسب باشد و اقلیم مناسبی داشته باشد نکته بعدی مجموعه های صنعتی شهری است که در کنار شهر جدید باید ساخته شوند که شهر خودکفا شود. در این باره نیاز به مطالعات اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و کالبدی مطرح می شود .که هر کدام ارزش خاصی دارد که باید از سوی متخصصین شهر سازی با دقت کامل مورد مطالعه قرار گیرند ( در شهر جدید مهاجران مطالعات اقلیمی به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفته و مشکلاتی ببار آمده است ). از میان عوامل فوق اقتصاد در شهرهای جدید مسئله مهمی است این مقاله شامل نکات زیر خواهد بود . و باید های آن عبارت است از جمعیت شهر جدید چه مهارت هایئ داشته باشند. سرمایه گذاری از سوی چه مرجعی (بخش خصوصی – دولتی) باید انجام می شود . موارد اشتغال با نیازهای جامعه در منطقه، چه تناسباتی باید داشته باشد و یا به صورت کلی موارد تولیدی با نیازهای جامعه ایران چه رابطه ای داشته باشد. صنعت و مواد اشتغال با نیازهای جامعه در منطقه چه تناسباتی باید داشته باشد و یا به صورت کلی موارد تولیدی بانیازهای جامعه ایران چه رابطه ای داشته باشد. صنعت و مواد تولید چگونه انتخاب شود که به روز باشد و آینده آن نیز معلوم باشد. امکانات حمل و نقل و توزیع کالا به بازارهای مصرف پیش بینی شود . ضمن طراحی و احدهای مسکنونی و تاسیسات و تجهیزات با توجه به شرایط زمین سایر موارد تولیدی (کارخانه ها ) را مکان یابی و طراحی نماید و امکانات اقتصادی مانند بانک ها بیما ها و … را فراهم نمایند . در این باره ضمن توجه به شرایط شهرهای جدید مانند هشتگرد – فولاد شهر – بهارستان – و … دلایل توسعه آنها سعی خواهد شد به منابع خارجی نیز توجه شود و مخصوصا شهرهای اطراف لندن مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد . رئوس مهم این مطالعات عبارت خواهد بود از : چگونگی تولید کالاها و پیش بینی امکانات تولید ( مثل مواد خام و ماشین آلات ) ایجاد ترمینال های توزیع کالا و امکانات انفورماتیک – مرکز تلفن و پست – مرکز کامپیوتر و اینترنت تهیه طراحی واحدهای مسکونی در رابطه با تعداد خانواده مورد نظر ایجاد بخش تحقیقی برای صنایع و تحقیق مداوم در آخرین موارد تولیدی و آینده نگری در رابطه با آن – نحوه بسته بندی – بیمه – بازریابی پیش بینی جمعیت مورد نظر از جهت مهارت سفارش به دانشگاه های صنعتی برای تولید انسانی ماهر در رابطه صنایع مورد نظر مطالعه و پیش بینی مکان مربوط به شهر جدید در رابطه با صنایع مورد نظر مطالعه و پیش بینی مکان مربوط به شهر جدید در رابطه به وجود دانشگاه های صنعتی در نزدیک آن مطالعه و پیش بینی نحوه توسعه کالبدی شهر جدید از جمات نوع واحدهای مسکونی – بلند مرتبه – کوتاه مرتبه در رابطه با شرایط زمین و مصالح ساختمانی مطالعه و پیش بینی موارد اداری – تفریحی – ورزشی – آموزشی – بهداشتی – تاسیسات و تجهیزات شهری و مکانی یابی آنها در رابطه با شرایط اقلیمی شهر جدید …