سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهرام جلوداری ممقانی – مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور تدبیر گستر

چکیده:

اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت و جایگاه آن در توسعه اقتصادی کشورها علاقمندان به این موضوع را به سمت استفاده اقتصادی و نتیجه بخش هدایت می کند ، در کشور ما استق رار سیستم های
مدیریت کیفیت از ده سال قبل شر وع و تاکنون شرکت های متعددی موفق به اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت شده اند حال سوالی که پیش می آید این است که این سیستم ها چقدر توانسته اند در
سطح ملی و بین المللی به نفع اقتصاد کشور عمل کرده و از طرف دیگر در سطح ملی منجر به افزایش سودآوری فعالیتهای سازمان ها شود آنچه که مقاله حا ضر ارائه می کند ، معرفی تکنیکهای اقتصادی و مالی در انطباق با اصول مدیریت کیفیت است سازمانها می توانند با استفاده از فر آیندها و ابزارهای معرفی شده در این مقاله برای هر یک از اصول هشتگانه مدیر یت کیفیت نسبت به ارزیابی اقتصادی و مالی سازمان خویش اقدام نماید .