سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حسین الیاسی – کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:
اکنون کشور ما در حوزه های اقتصادی بامسائلی روبرو شده که به هیچ صورت تاکنون چه درعرصه نظر و چه در عرصه عمل تجربه نکرده بود.پس خود انقلاب اسلامی باید حربه های نواورانه برای مقابله با این شرایط به کار گیرد.یکی از این حربه ها اقتصاد مقاومتی است که الگویی از مدیریت جهادی است.در ادامه ۴ محوراقتصاد مقاومتی یعنی رشد اقتصادی،ثبات اقتصادی،فنریت اقتصادی،عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و موارد مرتبط با هریک بیان می شود.پرسش اصلی مقاله حاضر این است که راهکار اصلی تحول در اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ فرضیه اصلی این مقاله این است که نرخ بهره که مرتبط با انضباط مالی است وانضباط مالی هم از موارد ثبات اقتصادی که از شاخص های اقتصاد مقاومتی می باشدچه تاثیری بر توسعه اقتصادی پایدار دارد