سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
ابوالقاسم زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور واحد تهران، جنوب، ایران
علی رضا جعفر زاده کوچکی – استادیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ تهران، ایران

چکیده:
در این نوشتار ضمن عنایت به نوپا بودن مبحث «اقتصاد مقاومتی» با روش تحقیق کتابخانه ای، با نگاهی به قرآن کریم ، به موضوع اقتصاد مقاومتی و برون رفت از بحران های پیش رو پرداخته شده و در نهایت با نتیجه گیری از مباحث ارائه شده سعی شده راهکارهای مناسبی جهت گذر از این گردنه حساس (تحریم ها) ارائه شود . از جمله راهکارهای ارائه شده در این مقاله میتوان به تولید بیشتر و مصرف کنر (قناعت) ، رسیدگی به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه، لزوم فراگیر کردن اصل الگوی (حداکثر سازی مجموع منافع دنیوی و اخروی با پرهیز از محرمات و عمل به واجبات» و در نهایت مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و بسن راه های سوأ استفاده افراد طماع و بهره مندی همه مردم از امکانات و فرصت های اقتصادی اشاره نمود.