سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد جعفری صمیمی – استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
محسن جهانشاهی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران
امیرفرهنگ فرهنگ مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده:

با توجه به اینکه فناوری نانو در علوم پایه و مهندسی گسترش یافته است ولی مرکز تقاطعتمامی رشته ها می باشد، لذا کلیه رشته ها را تحت تاثیر قرار می دهد. فناوری نانو یک رشته نیست بلکه رویکردی جدید در تمامی رشته ها می باشد. به عقیده دانشمندان فناوری نانو بعد از انقلاب فناوری – اطلاعات، پنجمین انقلاب صنعتی محسوب می شود. تاکید اصلی تحقیق حاضر، بررسی پیش بینی اثرات عمده اقتصادیفناوری نانو می باشد. به عبارتی، اثرات این فناوری بر برخی از متغیرهای عمده کلان اقتصادی مانند رشد و توسعه، سرمایه گذاری، بازار، قیمت ودستمزد ، اشتغال و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است.