سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید زنجانی جم – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

حوزه آبخیز تهم زنجان با مساحتی بالغ بر ۱۶۱ کیلومتر مربع در فاصله ۱۵ کیلومتری شمالغرب شهر زنجان واقع شده است. در این حوزه، سد خاکی – سنگریزه ای به ارتفاع ۱۲۰ متر با حجم مخزن ۸۷ میلیون مترمکعب احداث شده است. همزمان ب ا مطالعه و احداث سد، اقدامات آبخیزداری از سال ۱۳۷۵ به منظور کنترل فرسایش و رسوب حوزه و افزایش عمر مفید سد، انجام شده است . لذا هدف از این مقاله ، ارزیابی اقدامات آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب حوزه آبخیز سد تهم می باشد . بدین منظور بعد از جمع آوری آمار و اطلا عات مورد نیاز، تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزاریSPSS انجام شد. نتایج نشان می دهد بین مقادیر رسوب و همچنین بین مقادیر بارندگی و رسوب سالانه قبل و بعد از عملیات اصلاحی آبخیزداری در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد