سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
طوبی عابدی – نویسنده مسئول: عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی
مکرم روانبخش – عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی
نیلوفر ارشد – کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

چکیده:
اثرات زیست محیطی، پیامد فعالیت های توسعهای می باشند و یکی از راههای تخفیف اثرات منفی زیست محیطی تصحیح اصلاح این فعالیت ها می باشد. از این رو اقدامات اصلاحی و طرحهای بهسازی مورد نیاز برای پروژه احداث تله رسوبگیر در پهنهتالاب انزلی ارائه می گردد. محل لایروبی محدوده طرح از محل تلاقی رودخانه سیاه درویشان با نهنگ روگا تا پل موقت جاده کمربندی انزلی به عمق ۵ متر از سطح آب و عرض ۱۲۲ متر و طول ۱۹۲۲ متر است. نوع فعالیت شامل انجام لایروبی پهنه با استفاده از لایروب کاترساکشن و تخلیه آن تا فاصله ۰ کیلومتر از محل برداشت و تسطیح محل دپو است و مساحت محل دپوی رسوبات ۱۳۸/۵ هکتار می باشد. اقدامات اصلاحی پروژه مورد نظر از جنبه های زمان لایروبی و حداقل کردن نیاز به لایروبی و دپوی مواد، اثرات فیزیکی دپو و دفع در خشکی، کیفیت آب، بهینه سازی تکنولوژی لایروبی، کنتفرل کیففت آب خروجی، اثرات فلزات سنگین، آلودگی صوتی در عملیات لایروبی، اثرات بو و اقدامات پیشنهادی پایداری محل های دپو مورد بررسی قرار گرفتهاست و گزینه های مدیریتی برای رسوبات لایروبی شده عبارتند از ملاحظات لازی در هنگای حمل و نقل و دفع رسوبات، تصفیه مواد لایروبی شده برای کاهش آلاینده ها، روش های مدیریتی در مکان بارگیری رسوبات و نحوه بکارگیری دستگاه های لایروبی