سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قدیمی – کارشناس بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:

از عمده ترین مشکلاتی که در شرایط اضطراری مردم با آن مواجه می شوند مشکل آب است که هم در هنگام حادثه و هم بعد ازحادثه سلامت مردم را تهدید می کند و در صورت بی توجهی در نظارت بر کیفیت آب احتمال ورود عوامل آلوده کننده به داخل شبکه ها و منابع آبی وجود داشته و زمینه افزایش بیماریها فراهم می شود. به همین دلیل فقدان آب از یک طرف و آلودگی منابع آبی از سوی دیگر شدت را مضاعف می نماید. برای انتخاب منبع تامین آب بایستی فهرستی ازمنابع موجود تهیه شده و بسته به جمعیت منقطع اولویت بندی شوند و سپس منابع موجودبهسازی و حفاظت شوند. جهت حفاظت از منابع آب بایستی مصارف آب را از هم تفکیک نمود و آب را در مخازن سرپوشیده بزرگی ذخیره کرده و کلرزنی نمود. به رغم منبع و نوع آلودگی، تصمیم گیری در مورد قابل قبول بودن کیفیت آب در شرایط اضطراری مستلزم تعادل بین خطرات کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. آبهای سطحی که کدورت بالا و آلودگی شدیدی دارند، نیاز به فرایندهای پیش تصفیهدارند. فرایندهای پیش تصفیه شامل ذخیره سازی و ته نشینی ساده، انعقاد و لخته سازی، و صافسازی درشت دانه ای هستند. در شرایط پایدار، روشهای مختلفی برای گندزدایی آب وجود دارد، اما معمول ترین روش در شرایط اضطراری کلرزنی است. برای انتقال آب در شرایط اضطراری بایستی فهرستی از کامیونهای تانکر دار موجود و در دسترس محلی (بجز کامیونهای آتش نشانی) تهیه نمود. آب بایستی به یک مخزنی با حجم متناسب با جمعیت منطقه و سیستم تصفیه منتقل شود. از جریان ثقلی و پمپاژ برای انتقال و توزیع آب استفاده می شود ولی جریان تثقلی ترجیح داده میشود. خانواده ها برای اینکه آب ذخیره شده عاری از پشه و آلودگی داشته باشند به ظروف دهانه باریک نیاز خواهند داشت. برای حفظ بهداشت فردی بایستی در پناهگاهها و اردوگاهها دوش حمام، دستشویی، لباسشویی و … فراهم شود. از آنجائیکه کشور ما ازنظر میزان وقوع حوادث و سوانح طبیعی و انسانی جزو حادثه خیزترین کشورهای دنیا می باشد. به ویژه هر ساله زلزه های کوچک و بزرگ متعددی رخ می دهد. همچنین به دلیل اهمیت تامین آب سالم و بهداشتی برای جوامع، تدوین یک الگوی کامل و قابل اجرا مطابق با شرایط و امکانات محلی و منطقهبه منظور تامین آب سالم در شرایط اضطراری ضروری می نماید.