سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی قاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
معصومه شکری – کارشناس پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
زهرا ابراهیم آبادی – کارشناس پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

یکی از مشهورترین مواد اعتیاد آور امروزی اکستازی می باشد. این دارو در سال های اخیر وارد بازار کشور ما شده و به دلیل خاصیت انرژی بخشی و نشاط آوری و به علت عدم آگاهی از اثرات سوء آن، طرفداران زیادی را به خود جلب کرده به طوری که امروزه یکی از مشکلات مهم اجتماعی می باشد. تا کنون تحقیقات زیادی در مورد فارماکولوژی، اثرات و عوارض، تاریخچه و چگونگی شیوع و روانشناختی فرهنگی و اجتماعی آن انجام شده، ولی متاسفانه کار علمی و دقیقی در مورد مراقبت های درمانی در مصرف کنندگان اکستازی انجام نشده است لذا پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است. پژوهش از نوع توصیفی- تطبیقی می باشد که به صورت مقطعی انجام گرفته است. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه با صاحبنظران ذیربط در زمینه درمان مبتلایان و بررسی پرونده های پزشکی مرتبط با این بیماران بوده است. نمونه گیری انجام نگردید. جامعه پژوهش افرادیست که پس از مصرف تحت درمان قرار گرفته اند.به طور کلی درمان پزشکی شامل بررسی دقیق بیمار و معاینه فیزیکی وی و اقدماتی جهت اصلاح عدم تعادل آب و الکترولیت بدن، کنترل هایپرترمی یا افزایش درجه حرارت بدن و علائم سمپاتومیمتیک و همچنین علائم سایکوتیک می باشد. اقدامات پرستاری بر روی محافظت از بیمار از صدمه به خود و دیگران و همچنین کنترل مرتب علائم حیاتی و علائم پیشرفت در وی می باشد.بررسی های انجام شده منتج به این شد که درمان پزشکی در مصرف کنندگان اکستازی بر اساس علائم و عوارضی است که در آنها به وجود می آید و باید به یک یک عوارض با توجه به میزان شدت و خطرناک بودن آنها رسیدگی کرد و هیچ دارو یا شیوه درمانی خاصی که بتواند به طور همزمان تمام علائم را در بیمار کنترل کند وجود ندارد.