سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسین شجاع مرادی – گروه فیزیولوژی و پزشکی هوافضا-پژوهشگاه هوافضا
احسان علوی – گروه فیزیولوژی و پزشکی هوافضا-پژوهشگاه هوافضا
بهمن ضرابی – گروه فیزیولوژی و پزشکی هوافضا-پژوهشگاه هوافضا
احمد کاویانی – بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

سرویس امداد هوایی با فراهم آوردن امکانات و اقدامات درمانی پیشرفته در کوتاه ترین زمان برای مصدومان و کاهش زمان انتقال آنها به مراکز درمانی پیشرفته نقش مهمی در کاهش مرگ و میر ایفا می کند . این مقاله انتقال مصدومان با سرویس امداد هوایی تهران و اقدامات انجام گرفته در جریان آن را بررسی می نماید.
مواد و روش ها:
در قالب یک مطالعه گذشته نگر و مقطعی ، داده های مربوط به بیمارانی که در سال ۱۳۸۲ با هلی کوپتر امداد به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شده بودند از مراکز اطلاعات اورژانس گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 صورت گرفت.
یافته ها :
تعداد بیماران انتقال یافته در جریان ۲۴۴ ماموریت سرویس امداد هوایی به بیمارستان امام خمینی در مجموع برابر ۵۱۸ مورد بود. بیشتر ماموریت ها در دو بازه زمانی ۱۰-۱۱ صبح و ۱۴ تا ۱۷ بعد از ظهر انجام شده بود. حادثه خیز ترین منطقه جاده هراز بود که ۱/۸۱ درصد مصدومان را به خود اختصاص می داد. نزدیک به یک سوم موارد انتقال به صورت ثالثیه انجام شده بود. مهمترین اقدامات درمانی انجام گرفته عبارت بود از سرم تراپی (۴/۸۴ درصد) ، کنترل خونریزی (۵۳ درصد) ، برقراری راه های هوایی مناسب از طریق لوله تراشه (۶/۲۲ درصد)، و تعبیه Chest Tube (3/1 درصد) . میانیگن زمان پاسخ و زمان نجات به ترتیب ۱۷ و ۴۰ دقیقه بود. میانیگن نمره RTS مصدومان ۵/۷ بود و تنها ۳ درصد مصدومان RTS کمتر از ۴ داشتند.
نتیجه گیری و توصیه ها:
عملکرد سرویس های امداد هوایی تهران از لحاظ زمانی و گروه پزشکی مطابق با استانداردهای جهانی است . اما از نظر نوع هلی کوپتر ، باند فرودگاه ، تجهیزات بکار رفته جهت جابجایی بیماران و بیمارستان مقصد با استاندارهای بین المللی مطابقت ندارد. بالا بودن میانگین نمره RTS بیماران نشانه آن است که از معیار مناسب جهت غربالگری مصدومان استفاده نشده است. وقوع بیش از نیمی از ماموریت های سرویس امداد هوایی تنها در ۷ نقطه مشخص از منطقه تحت پوشش ، حادثه خیز بودن این مناطق را نشان می دهد. توجه بیشتر به مناطق حادثه خیز ، بکارگیری استاندارهای مربوطبه انتقال مصدومان با سرویس امداد هوایی و تجهیز سرویس امداد هوایی تهران با امکاناتی نظیر تله مدیسین ضروری به نظر می رسد.