سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیامک سامانی – عضو هیات علمی بخش روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز
الهام اردلان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده:

سالهاست که در نظامهای آموزشی مختلف اساسی ترین نقش معلم نقش " یاددهنده " و " استفاده کننده از دانش حاصل از تحقیقات آموزشی و تربیتی " بوده است . این درحالی است که معلمان به واسطة تجارب و دانشی که در جریان فعالیت خود بدست می آورند می توانند نقش مولد دانش آموزشی را در نظامهای آموزشی ایفا نمایند . اقدام پژوهی رویکردی است که در این تصور به ظهور می رسد . در واقع جوهرة اقدام پژوهی به تمایل معلم برای پاسخ دهی به نیازهای آنی و عینی بوسیله بکارگیری روشی سازمان یافته در تحقق هرچه موثرتر اهداف آموزشی اشاره دارد . در این مقاله به معرفی و توصیف این رویکرد برای افزایش میزان آشنایی معلمان و متخصصان علاقمند در بکارگیری روش اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پرداخته خواهد شد . بطور خلاصه بکارگیری این رویکرد می تواند زمینة را برای اصلاح و ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان، برنامه های آموزشی، روشهای تدریس، تدوین استراتژیهای یادگیری و یاددهی و توسعة مهارتهای حرفه در معلمان مهیا نماید