سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
عباس علی آبادی – کارشناس پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

قنات یا کاریز یکی از شاهکارهای بشری است که بر اساس مدارک علمی موجود، قدمت آن تا ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در ایران گزارش شده است. قنات تقریبا در تمام پهنهایران گسترش یافته است لکن تراکم آن در اقلیم های مختلف کشور متفاوت است. آگاهی دقیق از اقلیم به ما کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی دقیقتری در بهره برداری ازنزولات داشته باشیم که بهره برداری اقتصادی تر قنات،نتیجه نهایی این آگاهی خواهد بود.
در این پژوهش با هدف بررسی علمی و تلحیل منطقی نقش اقلیم درگسترش قنات، ۱۱۲ رشته ازمجموعه قنوات شهرستان سبزوار انتخاب و مورد بررسی میدانی قرار گرفته اند. برای سازماندهی بهینه اطلاعات و تجزیه و تحلیلاطلاعات مکانی هر قنات با اطلاعات توصیفی مرتبط با اقلیم، این تحقیق در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام رسید، که نقش پراکنش قنات متاثر از اقلیم، یکی از نتایج این بررسی به شمار می آید. این بررسی نشان داد که اقلیم خشک بیابانی فرا سرد بیش از نیمی از قنوات را در خود جای داده است.