سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سب کروح – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه مازندران و مهندسی بین الم
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران
سیدجمال حسین یپور – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران

چکیده:

آزمایش فراصوتی(التراسونیک معمولی) همواره با معایبی همچون نیاز به اپراتورمتخصص مشکلا ت درتشخیص عیوب بزرگ (بزرگتر از اندازه پروپ) ودر قطعات با هندسه پیچیده رو به روست وهمچنین در مقایسه با تست های غیر مخرب سطحی بسیار گران است. تکنولوژی آرایه فازی به صورت عموم مزایای متعددی را به همراه دارد. در این مقاله مزایا تحلیل عیوب ومستند سازی بررسی شده و با روش التراسونیک مقایسه می گردد و تجهیزات و پروب های آن معرفی می گردد . در نهایت کاربردهی اصلی آن همچون جوش محیطی در لوله ها و راه آهن مد نظر قرار میگیرد.