سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سید مهام الدین طباطبائی – دانشجوی دکتری اقتصاد بازرگانی
احمد موسایی – رئیس واحد تحقیقات بازار پژوهشگاه صنعت نفت
رضا بندریان – مسئول بررسی و ارزیابی مشارکت های پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

امروزه از بین رفتن مرزهای جغرافیایی ضمن نزدیک تر کردن فرهنگ ها و تبادلات منجر به رونق بیشتر اقتصادی نیز شده است. با شکل گیری سازمان تجارت جهانی و ورود شرکت های بزرگ و چند ملیتی به بازارهای خارجی مفاهیم جدیدی بوجود آمد. از جمله موضوعاتی که مورد توجه غالب فعالین اقتصادی می باشد دسترسی بهتر و ارزان تر به منابع با کیفیت می باشد. در همین راستا برون سپاری، سرمایه گذاری خارجی و ساختارهای تولیدی شبکه ای بوجود آمد. امروزه تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مهمترین ارکان سازمانها نیز از این قواعد مستثنی نیست و در شرایط فعلی قصد ورود به بازارهای جهانی و طی طریق تا بین المللی شدن را دارد. در این مقاله سعی شده است تا ابتدا به تشریح دیدگاه های موجود پیرامون جهانی شدن، نحوه انتقال تکنولوژی، تاثیر آن بر بهره وری و نقش شرکت های چند ملیتی بررسی شود. روند جهانی شدن R&D در دنیا و در کشورهای در حال توسعه در ادامه به بحث گذاشته شده است و در نهایت راهکار مطلوب جهانی شدن R&D در ایرانارائه گردیده است. باید توجه داشت که رشد تحقیق و توسعه نیاز به اعتماد سازی داشته و این مهم تنها از طریق رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط امکان پذیر است لذا ابتدا باید این صنایع را رشد داد و در کنار آن فعالیتهای تحقیق و توسعه را چرا که این دو تقریبا از هم ناگسستنی هستند.