مقاله الزامات قانوني دست يابي و تبادل اطلاعات بانکي و مالياتي در داخل و خارج از کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۹۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: الزامات قانوني دست يابي و تبادل اطلاعات بانکي و مالياتي در داخل و خارج از کشور
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازداري بانکي
مقاله اطلاعات بانکي
مقاله تبادل اطلاعات
مقاله ماليات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج محمدي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مورد مطالعه در اين تحقيق بهبود و توسعه الزامات قانوني براي دست يابي و تبادل اطلاعات بانکي و مالياتي است. بدين منظور، با توسل به روش تحقيق کتابخانه اي در چارچوب نوعي مطالعه تطبيقي، ضمن مرور اجمالي رهنمودهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، وضعيت موجود نظامهاي مالياتي و بانکي ايران از نقطه نظر مبادله اطلاعات، بررسي و با معيارها و استانداردهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار گرفته است. يافته هاي مقاله در نهايت به ارايه پيشنهاداتي در خصوص بهبود روند موجود منتهي گرديده است.