سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روبرت نیسان –

چکیده:

دست اندر کاران پروژه های صنعتی اعم از سرمایه گذار، مجری کارفرما و پیمانکار لازم است تا نکاتی را در زمینه HSE قبل از آغاز آن و همزمان با اجرای پروژه رعایت نماید تا با کمترین خسارت و تاخیر در انجام آن ، پروژه را به اتمام برساند . با پیادهکردن و استقرار نظام HSE در هر پروژه ،تمام خطرات آن پروژه شناسائی و بالطبع راه حلهای مناسب جهت کاهش ریسک تاحد قابل تحمل نیز ارائه خواهد شد. نتیجه اینکه اگر پروژه های اجرائی طبق استاندارد OHSAS 18001 , ISO14001 برنامه ریزی و اجرا شوند تا حدود زیادی از مخاطرات زیست محیطی و انسانی و حتی خسارات مالی کاسته خواهد شد.