سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

مقاله حاضر در خصوص ضرورتهای ایجاد یک مرکز داده در سازمان های بزرگ با حجم زیاد داده و نیاز به کارگیری داده های فراسازمانی در آن می باشد با توجه به گستردگی و توزیع اطلاعات در سطح سازمان های مرکز داده هایی که صرفا متکی به داده های داخلی سازمان ها باشد کارایی لازم را نخواهد داشت. ازاینرو امروزه بحث به کارگیری داده های فراسازمانی در سازمان ها به عنوان یک نیاز مهم مطرح شده است.