سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردوان نیکنام – کارشناس ارشد شرکت آبفا فارس

چکیده:

شرایط توپوگرافی تنوع اقلیمی و نظام توزیع بارش ساختار فیزیوگرافیک و جهت شیب زمین و بالاخره موقعیت جغرافیایی باعث شده اند که ایران در زمره کشورهای خشک طبقه بندی شود به همین دلیل آب یکی از عوامل محدوده کننده توسعه در کشور قلمداد می شود محدودیت شدید و افت کیفی منابع آبی کشور از یک سو افزایش جمعیت توسعه شهر نشینی کشاورزی و صنعت و تشدید تقاضا برای آب از سوی دیگر چالشهایی هستند که در صورت بی توجهی به آن می توانند روند توسعه کشور را در اینده نزدیک با موانع و تنگناهای جدیم واجه کنند همچنین فقدان سیستمهای بهینه توزیع نامناسب بودن الگوی مصرف کشور نبود سیستمهای جمع اوری و تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی مکان یابی نامناسب فعالیت های عمرانی بی توجهی به موازین زیست محیطی ا ز اتلاف و ضایع شدن کمی و کیفی این عنصر حیات بخشی در بسیاری از مناطق کشور حکایت دارد