سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب توسلی – کارشناس عملیات بندری – بندر شهید باهنر

چکیده:

به دنبال رشد روز افزون استفاده از کانتینر در حمل و نقل بین المللی و اهمیت حفظ ایمنی این وسیله، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن (CSC1392) را تصویب و رعایت مفاد آن را برای اعضاء لازم الاجرا نمود، این کنوانسیون به همراه الحاقیه های آن یک سری الزامات و شرایط بین المللی را شامل می شود که کانتینرهائی که این شرایط را داشته باشند به عنوان کانتینر ایمن شناخته می شوند و استفاده از آن در چرخه حمل و نقل بین المللی مجاز خواهد بود.
با توجه به اهمیت فوق العاده رعایت مفاید این کنوانسیون در حفظ و ارتقاء ایمنی بنادر کشور، سعی گردیده مفاد و الزامات کنوانسیون کانتینرهای ایمن (CSC1972) مورد بررسی قرار گرفته و مطالب مربوط به آن جمع بندی و بطور خلاصه جهت آشنائی شرکت کنندگان در همایش ارائه گردد.
در این مقاله مطالب ذیل ارائه گردیده است:
تاریخچه استفاده از کانتینر – بررسی رشد استفاده از کانتینتر در حمل و نقل بین المللی کالا – اهداف و فلسفه ایجاد کنوانسیون – ضمائم کنوانسیون (یک و دو) – الحاقیه ها و مفاد کنوانسیون
روش جمع آوری داده ها:
تحقیقات کتابخانه ای و میدانی و مراجعه به منابع داخلی و خارجی