سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه شیخ پور – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ناصر مدیری – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

امروزه اطلاعات از مهمترین دارایی ها و منابع استراتژیک هر سازمان است به همیندلیل بیشتر سازمان ها شروع به پیاده سازی سیستم های نظات و حاکمیت فناوری اطلاعات نموده اند تا اهداف فناوری اطلاعات و کسب و کار با هم همسو گردد. راهبری فناوری اطلاعات درمجموع سیاستها و رویه هایی است که چگونگی استفاده یک سازمان از منابع تکنولوژی اش بهمنظور تسهیل رهبری و کنترل آن منابع در زمینه تحقق هدفهای تجاری سازمان را مشخص می کند . برای دستیابی به موفقیت در مدیریت سازمان و مدیریت فناوری اطلاعات و نظارت و ارزیابی برعملکرد سازمان از چارچوب مرجع به نام COBIT استفاده می شود COBIT یکی از مورد قبول ترین چارچوبهای معتبر بین المللی درحوزه IT Governance است که شامل مجموعه ای از بهترین کارکردها Best Practices برایمدیریت فناوری اطلاعات است