سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر مرتضی منطقی – هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

یکی از ویژگی های مهم بازی های ویدیویی، القائات سیاسی و عقیدتی آنهاست. مسأله اخیر در عین بداهت و وضوحی که از آن برخوردار است، در ادبیات بازی ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته، بدان پرداخته نشده است. در بررسی القائات سیاسی بازی های ویدیویی، پس از بیان سوابق تاریخی القائات طراحان امریکایی بازیهای ویدیویی، از القائات سیاسی بازی ها در تخالف با بلوک شرق و در رأس آنها شوروی سابق، یاد خواهد شد. طراحانبازی های ویدویی، پس از سقوط بلوک شرق، با الهام از نظریه رویارویی تمدن‌ها، دست به طرح مواجهه تمدن اسلامی با تمدن مسیحی غرب زده‌اند و بر همین مبنا، خط مشی ستیز با کشورهای اسلامی و خاصه ایران که از سیاست‌های نقادانه تری نسبت به کشورهای اسلامی در ارتباط با امریکا برخوردار است را در دستور کار خود قرار داده اند. در بازی های ویدیویی که ایران را مد نظر قرار داده‌اند، نظامیان امریکایی، از سویی دست به آزادسازی گروگان‌های امریکایی زده و از سوی دیگر با انهدام تأسیسات اتمی ایران، به زعم خویش جهان را از خطر تهدیدهای هسته ای ایران، می رهانند. در بررسی القائات عقیدتی بازی های ویدیویی، ملاحظه می‌شود که بازی های اخیر، با طرح انبوهی از ضد ارزش‌های اخلاقی، نظیر قتل، دزدی، جنایت، ردوبدل کردن مواد مخدر، اخاذی و مانند آنها نه تنها در عمل بر روی ارزش‌های ضد الهی، صحه می گذارند، بلکه می کوشند تا به شکلی تحریف شده، ادیان الهی را که ترکیبی از بشارت و انذار هستند، سراپا انزار و تهدید نشان دهند. در ادامه، پس از بررسی القائات سیاسی بازی‌ها، القائات عقیدتی آنها، مورد بررسی قررا خواهند گرفت.