مقاله القاعده پس از ۱۱ سپتامبر (با تاكيد بر عراق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: القاعده پس از ۱۱ سپتامبر (با تاكيد بر عراق)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عراق
مقاله ۱۱ سپتامبر
مقاله القاعده گرايي
مقاله تروريسم
مقاله جهاد
مقاله بنياد گرايي اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده فتح آبادي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نويسنده در اين مقاله در صدد بررسي وضعيت القاعده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر است. بحث اساسي مقاله اين است كه القاعده پس از ۱۱ سپتامبر و حمله آمريكا به افغانستان از يك سازمان سلسله مراتبي به يك سازمان پيچيده، منعطف و پويا با دسترسي جهاني تبديل شده است. در واقع، جهان پس از حادثه مزبور شاهد گذار از القاعده به مثابه يك سازمان به القاعده گرايي به مثابه يك ايدئولوژي بوده است. امروزه گروه هاي بنيادگراي بي شمار در سطح جهاني با بهره گيري و تقليد از اهداف، ايدئولوژي و شيوه القاعده به فعاليت هاي تروريستي مي پردازند بدون اينكه به لحاظ سازماني با آن مرتبط باشند. اين گروه ها در افغانستان، پاكستان، مصر، هند و عراق در سالهاي اخير به شدت فعال بوده اند. تمركز اين پژوهش بر عراق به عنوان يك پايگاه جديد براي القاعده است.