سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا خداشناس – دانشگاه صنعت،دانشکده نفت آبادان،مهندسی ایمنی و حفاظت فنی
الهه شکاری – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده نفت آبادان،مهندسی بازرسی فنی
عطیه اکبری – دانشگاه صنعت،دانشکده نفت آبادان،مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

چکیده:

محیط طبیعی ما بوسیله صداآلودگی هوا آلودگی آب افت کشها و ترکیبات شیمیایی ماندگاروترکیبات هیدروکربنی که به ساحل راه پیدا میکنند الوده میشود افزیاش جمعیت درمناطق محدودجغرافیایی و همچنین افزایش تعداداتومبیل ها الودگی را تشدید می کند عوامل دیگری که باعث تشدید الودگی میشوند افزایش موارد استفاده ازاشیایی ازقبیل بطری ها کنسروها و دیگر مواد پلاستیکی است هنگامی که موادنفتیدردریا رها میشوند خیلی زود سطح آب را میپوشانند دراین زمان نفت تبخیر میشود وبااتمسفر هوا مخلوط میشود میزان نفت تبخیر شده از۱۰درصد نفت سنگین تا ۷۰درصد سوخت و موادنفتی سبک متغیر است و فاکتورهایی ازقبیل بادودما نقش بسیارمهمید رآن بازی می کنند لایه نازک هیدروکربنی برروی سطح آب تبخیر و اکسیژن گیری آب را کاهش میدهد بوسیله این راه عمل خالص سازی بصورت منفی متاثر می شود این لایه هیدروکربنی پیش ازآنکه بطور بیولوژیکی شیمیایی یا فیزیکی پراکنده شود بوسیله باد به اطراف کشیده میشود هیدروکربن موجود درآب بدست میکروارگانیسم ها بطورشیمیایی وبیولوژیکی منتقل و پاکسازی میشود پروسه ی انتقال ممکن است ماه ها بسته به عوامل محیطی بطول انجامد تاثیرگذارترین عامل باکتری ها هستند