سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور انبیاء – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید گرشاسبی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

امروزه پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی اطراف جهان کنترلهای جدیتری برروی دورریز پسابهای خود که ممکن است منجر به الودگی آب یا هوا شود دارند آبهای جاری فقط وسیله ای جهت انتقال فاضلاب به اقیانوسها نیستند بلکه منابع ارزشمندی هستند که درطی مسیر میتوانند مورداستفاده مجدد برای بسیاری ازمقاصد واقع شوند لیکن ظرفیت حمل آلودگی آنها باید توسط تمام مصرف کنندگان حفظ و نگهداری شود دراین مقاله به بررسی انواع الودگیهای ناشی ازپسابهای صنعتی و نیزراهکارهای کنترل و کاهش آنها پرداختیم