سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد –
معصومه استادشریف معمار –
منصور فربد –

چکیده:

در این تحقیق فیلم های فوق نازک آهن در محلول کلرید آهن و در حضور نمک Na2SO3 بر زیرلایه ی مس به روش الکتروانباشت تهیه شده اند. ساختار، ریخت شناسی و ترکیب شیمیایی نمونه ها با استفاده از دستگاه XRD میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفته است. فیلم آهن با ساختار مرکز حجمی (bcc) در جهت ( ۱۱۰ ) رشد کرده است. سطح نمونه دارای ساختار دانه ای است که علت این امر آزاد شدن هیدروژن در اطراف کاتد است.