سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد –
معصومه استاد شریف معمار –
منصور فربد –

چکیده:

در این تحقیق، نانولوله های کربنی به روش انباشت بخار شیمیایی با استفاده از نانو کاتالیست الکتروانباشت شده نیکل تولید شده است. نانوذرات نیکل در محلول سولفات نیکل در حضور اسید بوریک بر روی زیرلایه سیلیسیم، به روش الکتروانباشت تولید شده اند. میانگین قطر نانوذرات تولید شده حدود ۸۰nm میانگین قطر نانولوله های کربنی تولید شده حدود ۹۰nm است که با ابعاد نانوکاتالیست های به کار رفته هماهنگ می باشد. ریخت شناسی و ترکیب شیمیایی نمونه ها با استفاده از دستگاه میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز EDX مورد مطالعه قرار گرفته است.