سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگین فتاحی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی, کرمانشاه
محمد وحید تکوک – گروه فیزیک، دانشگاه رازی،کرمانشاه

چکیده:

در مقاله قبل [ ۱] نشان داده شدکه در کوانتش میدان اسکالربا کمترین جفت شدگی اگر حالت های نرم منفی را استفاده کنیم, واگرایی مادون قرمز از بین می رود. این روش به حالت های بر هم کنشی ( نظریه λϕ ۴) در نظریه میدان های کوانتومی QFT در فضای مینکوفسکی نیز تعمیم داده شد [ ۲] . همچنین محاسبات تا QFT ) در نظریه میدان های کوانتومی تقریب حلقه اول برای میدان اسکالر واسپینوری نیز انجام شده و نشان داده شد که این فرایند به طور خود به خود نرمالیزه است . در این مقاله به بررسی فرایند های پراکندگی QED در فضای کرین پرداخته و به محاسبه برخی کمیات مربوط به QED (از جمله قطبیدگی خلا وself –energy) در فضای کرین می پردازیم.