سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزال نداف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مرشد – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی امیر نصر – استاد دانشکده شیمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش ساده برای تهیه نانو الیاف اکریلیک حاوی نانو ذرات نقره از طریق الکتروریسی محلول کلوئیدی حاوی نانو ذرات نقره ارائه شده است . به منظور تهیه محلول حاوی نانو ذرات از روش تهیه درجا (in situ) استفاده شده، بدین ترتیب که نمک نیترات نقره به محلول PAN/DMF افزوده شده و در مرحله بعدی کاهش یونها در محلول با کمک قوس زنون تسریع شده است . به منظور اثبات حضور نانو ذرات نقره در محلول از طیف جذبی UV-Vis استفاده شده وبا کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM) مورفولوژی سطح وب نانو الیاف تهیه شده ، قطر نانو الیاف مشخص شده و با کمک پراش اشعه ایکس حضور نانو ذرات در وب نانوالیاف و اثر آن بر کریستالینیته الیاف بررسی شده است.