سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نوشه – کارشناس ارشد مهندسی مواد – مدیر پژوهشی شرکت فناوران بهگزین، دانشکده م
حسین یوزباشی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد – دانش

چکیده:

بیشترین میزان کبالت فلزی امروزه توسط الکترووینینگ از محلول نمک آن که عمد ت اً به شکل سولفات می باشد، بدست می آید . در کنار حمام سولفات خالص، الکترووینینگ کبالت از حمام سولفاتی شامل افزودنیهایی مختلف در تحقیقات گذشته گزارش گردیده است، با این حال کاربرد یک حمام سولفات خالص به دلیل بعد اقتصادی قضیه، بیشتر از همه مورد توجه می باشد . اثر متغییرهای مختلفی نظیر غلظت کبالت، دانسیته جریان، زمان الکترولیز، دما و غیره بروی بازده جریان و ظاهر فیزیکی رسوبات مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی در این پروژه تولید یک رسوب متراکم و بسیار خالص کبالت در کاتد بوده که این عمل تحت شرایطی که بازده جریان و مصرف انرژی بهینه شده اند، انجام پذیرفته است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با اتخاذ شرایط مناسب می توان به بازده جریانی بالاتر از ۰۹ % در تولید کبالت فلزی با خلوص بسیار بالا رسید .