سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
ناصر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
میرحیدر خدامراد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
اسکندر کشاورز علمداری – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله فرآیند الکترووینینگ پیوسته در مقیاس نیمه صنعتی مورد برر سی قرار گرفته است. پارامترهای بررسی شده در این تحقیق دانسیته جریان و pH محلول بوده است. بررسی های انجام شده بر روی محلولی با غلظت ۴۰ گرم بر لیتر نیکل، ۸ گرم بر لیتر اسید بوریک و ۱۰۰ گرم بر لیتر سولفات سدیم صورت گرفت. آزمایشات نشان داد که دانسیته جر یان ۱۰۰ آمپر بر مترمربع از نظر راندمان و مصرف انرژی مناسب است. بررسی تاثیر pH روی راندمان جریان وانرژی مصرفی نشان داد که pH=5 را می توان به عنوان pH مناسب برای الکترووینینگ پیوسته نیکل انتخاب نمود.