سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمید عربشاهی –
شهره مهرنیا –

چکیده:

در مواردی که آب دریا یا آب نمک در دسترس باشد، می توان کلر را مستقیما از آبی که کلرور داشته باشد، تولید کرد. این چنین فرایندی الکتروکلریناسیون نام دارد که افزایش ضریب ایمنی و کاهش احتمال خطر در سیستمهای نگه داری و تزریق کلر را در بر دارد. دراین مقاله روش الکتروکلریناسیون که یک روش تولید محلول هیپوکلریت سدیم (NaCl) از آب نمک دار می باشد، با توجه به موارد ایمنی فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجاییکه در فرایند الکتروکلریناسیون، گاز اشعال زای هیدروژن تولید می گردد، می بایستی پیش بینی های لازم جهت موارد ایمنی در رابطه با گاز هیدروژن و موارد دیگر طراحی فرایند در نظر گرفته شود که تجهیزات و افراد را در واحد محافظت نماید.