سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
یوسف یحیی پور – کارشناس مخابرات و ارتباطات رادیویی
ناصر یوسف زاده – کارشناس مخابرات
سیدمحمد مرتضی پور – دانشجوی کارشناسی مدیریت لجستیک بنادر
ثمین شاد – کارشناس تحلیل گر سیستم واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:
امواج پالسی الکترومغناطیسی کاربردهای زیادی دردوران مادارد تشخیص دردرمان بیماریها کشف معادن مختلف زیرزمینی تشخیص هدفها دررادارهای پالسی و بسیاری دیگر ازکاربردهای امواج الکترومغناطیس هستند درمورد الکترومغناطیس معادلات ماکسول به عنوان مبنا تعریف میشود به عبارت دیگر می توان گفت که معادلات ماکسول توصیف کاملی از الکترومغناطیس بدست میدهد دراین مقاله سعی شده درمورد تعریف کلی ازامواج الکترومغناطیس و تعریف ریاضی آن و همچنین چندمورد ازکاربردهای امواج پالسی الکترومغناطیسی و اثرات آن برانسان بحث شده است